Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

  

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníku základní školy děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024
a děti s odkladem školní docházky.

 

Zápis pro školní rok 2024/2025 bude probíhat dne

 

 23. 4. 2024 od 13:00 do 17:00.

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy BEZ ODKLADU povinné školní docházky

 

Dokumenty potřebné k žádosti O ODKLAD povinné školní docházky

  

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, jehož prostřednictvím budou zákonní zástupci informováni o přijetí, nepřijetí k základnímu vzdělávání nebo o odkladu povinné školní docházky.

 

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, přijatá registrační čísla budou zveřejněna na webových stránkách a na vstupních dveřích do školy od 2. 5. 2024

Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude zasláno doporučenou poštou.

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky se nezasílá, ale bude ode dne 21. 5. 2024 připravené k vyzvednutí u paní zástupkyně ve škole.

 

O přijetí nebo nepřijetí dítěte do základního vzdělávání rozhoduje paní ředitelka školy na základě zveřejněných kritérií.


Průběh zápisu do 1. třídy

  • Zákonný zástupce předá vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a doloží všechny výše zmíněné dokumenty.
  • Zákonný zástupce s dítětem bude ve školní družině, kde se dítě seznámí se školním prostředím a uvolní své napětí.
    Po vyzvání odchází zákonný zástupce s dítětem do přípravné třídy, kde bude paní učitelka formou hravého pohovoru nad hračkami, obrázky a aktivitami, sledovat sociální a citovou zralost dítěte, jeho komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, grafomotoriku, kresbu atd. 
  • Po zapsání do seznamu, splnění hravých úkolů, vyplnění přihlášky a zápisového listu mohou rodiče s dětmi odcházet.