Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní psycholog a výchovný poradce

Školní psycholog a výchovný poradce

E91841E9-2811-4AE8-8283-DB7E2F7C80B1.png

 

Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně (Ing. Jaroslava Valová): Školní psycholožka (Mgr. Kristýna Teplanová)
• kariérové poradenství • péče o duševní zdraví
• výchovné problémy • rodinné či školní problémy (komunikace, vztahy)
• vztahy ve třídě i mimo ni • problémy s učením
• péče se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami • sebepojetí, sebehodnocení, sebedůvěra
• péče o nadané žáky • třídní klima
• péče o žáky ohrožené školní neúspěšností • negativní přístup ke vzdělávání
• problémy se školní docházkou  
   
Metodik prevence (Mgr. Antonín Šrutka)  
• projevy rasové či jiné diskriminace  
• nezdravé trávení volného času  
• nezdravý životní styl, zlozvyky  
• experimentování s návykovými látkami  
• nezdravé vztahy v třídním kolektivu i mezi ročníky  
• další různé projevy rizikového chování či potíže se vzděláváním či výchovou