Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > O nás

O nás

Základní škola a mateřská škola Újezd, p. o. je úplnou základní školou, která poskytuje vzdělání od prvního do devátého ročníku. Ve školním roce 2021/2022 je přihlášeno celkem 125 dětí.

Jedná se o školu tzv. výjimkovou, což znamená, že nemá zákonem stanovenou naplněnost všech tříd. To ale umožňuje vstřícný a individuální přístup nejen k žákům samotným, ale dovoluje efektivně pracovat s třídou a třídním kolektivem. Atmosféra se díky tomu nese ve velmi klidném, rodinném duchu a vytváří zdravé a bezpečné prostředí. Pedagogický sbor je tvořen aprobovanými učiteli, několika asistenty pedagoga, vychovateli a školním psychologem.

Během výuky je u žáků podporována samostatnost, ale i spolupráce v týmu. Škola bezplatně nabízí velké množství volnočasových aktivit, které rozvíjí logiku, tělesnou zdatnost i kreativitu (šachy, deskové hry, pohybové hry, výtvarný kroužek atd.). Nedílnou součástí naší školy je také školní družina, která zabezpečuje zájmovou činnost, odpočinek a rekreaci.

Materiální zabezpečení ve škole je více než dostatečné. K výuce používají pedagogové moderní didaktické pomůcky, díky kterým mohou žáci učivo vnímat všemi smysly. Každá učebna je také vybavena projektorem, který lze připojit k počítači a učitel jednoduše promítne prezentaci nebo animaci k lepší vizuální představě žáka. K dispozici je také samostatná počítačová učebna, tělocvična, knihovna, cvičná kuchyňka i dílny.