Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > Ukončené projekty > Erasmus+ > Zapojení do projektu Erasmus+

Zapojení do projektu Erasmus+Logo erasmus +.png

 

Projekt Erasmus+

 

Vážení rodiče, milí žáci,

jak již víte, naše škola byla tento školní rok vybrána do dvouletého vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+, ve kterém se jedná o mezinárodní spolupráci, partnerství a výměnné zahraniční pobyty (tzv. mobility) zaměřené na vzdělávání s dalšími spřízněnými evropskými zeměmi. Tento program má klíčový význam pro prosazování společných evropských hodnot, posilování sociální integrace, zvyšování porozumění mezi kulturami a sounáležitosti v rámci evropské komunity, rozvoj sociálního potenciálu mladých lidí, posílení jejich sebevědomí a jejich schopnosti zapojit se aktivně do společnosti. Kromě toho je vynikající příležitostí si upevnit znalosti cizího jazyka, cestovat a poznat nové lidi. Program zdůrazňuje propojení formálního a neformálního vzdělávání.

Koordinátorskou zemí našeho projektu je Lotyšsko. Dalšími partnerskými státy jsou Česká republika, Chorvatsko, Rumunsko, Řecko a Estonsko. Název našeho projektu v rámci programu Erasmus+ je SMILE (akronym pro Sciences and Mathematics into Learning English), tedy projekt zaměřený na přírodní vědy a matematiku v anglickém jazyce. První mobilita žáků, přihlášených do projektu bude v březnu 2020 v Chorvatsku. Tam se zaměříme na téma Voda a vzduch. Další mobilita bude v květnu 2020 v Lotyšsku na téma Planety a magnetismus. Další mobility budou pokračovat v následujícím školním roce 2020/2021, a to v listopadu v Řecku a vyvrcholí u nás, na naší škole v únoru 2021. Znamená to tedy, že s žáky vycestujeme do tří evropských zemí a jednou budeme hostit my naše přátele z partnerských zemí.

Do projektu se mohou hlásit všichni žáci od 10 let, kteří jsou samostatní, komunikativní, budou navštěvovat přípravný kroužek Erasmus a jejichž rodiče souhlasí s výjezdy do zahraničí.

Od října bude ve škole probíhat kroužek Erasmus, který je právě zaměřený na přípravu aktivit projektu během roku, procvičování anglického jazyka, přírodovědy a matematiky v AJ, ale také na dorozumění se v cizí zemi (např. na letišti, v restauraci, v hotelu, atd.) a samozřejmě na komunikaci s žáky a učiteli z partnerských zemí a na prezentaci sebe a své země.

V říjnu také proběhne ve škole schůzka rodičů a žáků, kteří mají zájem se do projektu přihlásit, na ní se budete moci zeptat na cokoli, co vás bude ohledně projektu zajímat.

Žáci se mohou hlásit do projektu Erasmus+ u paní učitelky Kucharikové.