Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Dokumenty

Dokumenty


ZŠ a MŠ Újezd, příspěvková organizace, Újezd 116, 78396, vyhlašuje

Zápis do Mateřské školy

Zápis do MŠ Újezd pro rok 2024/2025
Organizace zápisu: zápis je možný i bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Termíny zápisu:
1. Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání datovou schránkou, emailem s elektronickým
podpisem, poštou, je stanoven od 6. 5. 2024 do 10. 5. 2024.
2. Pro příjem žádostí osobním podáním v MŠ je stanoven termín 7.5.2024
od 14.30h. do 16.30h., nebo po předchozí tel. dohodě v týdnu od 6.5. do 10.5. 2024.
Podání žádosti:
1. do datové schránky školy, ID datové schránky: pikmipb
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze běžným emailem!)
3. poštou
4. osobní podání zákonným zástupcem dítěte
Doklady k zápisu:
• Rodný list dítěte (kopie), občanský průkaz zákonného zástupce
• Přihláška dítěte k zápisu do MŠ, nutno potvrdit od praktického dětského lékaře splnění povinnosti
pravidelného očkování. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání (přihlášku
naleznete na www.zsujezd.eu)
• Žádost o přijetí dítěte do MŠ (žádost naleznete na www.zsujezd.eu)

Doplňující informace k zápisu do MŠ Újezd pro školní rok 2024/25
Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2024 pěti let.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání, i v tomto
případě však musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte
předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
Má-li ředitel školy pochybnosti o pravdivosti doložených dokladů, může vyžádat od zákonných zástupců jejich
originál, nebo ověřenou kopii.

 

Prázdninový provoz

Vážení rodiče, minulý týden jsme uzavřeli anketu zjišťující zájem o rozšířený letní provoz v MŠ.

Do ankety se zapojilo přibližně 50% rodičů, z toho asi 75% hlasovalo pro rozšířený provoz.

V průběhu letních prázdnin bude tedy MŠ nově otevřena od 1.8 do 31.8. 2024.

Na začátku května obdržíte závaznou přihlášku k prázdninovému provozu.

Prázdninový provoz bude zahájen při počtu 10 dětí a více.

Školkovné se v době letního prázdninového provozu nevybírá.

Kategorie:
Školní vzdělávací program "Učíme se pro život" je k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy